Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku

Suçlamanızla ilgili hukuki savunma sunar ve müvekkillerini mahkeme süreçlerinde temsil eder. Ceza hukuku alanında uzmanlıkla suçlu ve masum müvekkillerin haklarını savunur.

Daha fazla bilgi alın »

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Şirket kuruluşları, sözleşmeler ve ticaret hukuku konularında danışmanlık yapar, işletmelerin hukuki gereksinimlerini yönetir ve şirketlerin ticari faaliyetlerini destekler.

Daha fazla bilgi alın »

Gayrimenkul Hukuku

Emlak işlemleri, mülkiyet anlaşmazlıkları ve kira sözleşmeleri gibi gayrimenkul hukuku meselelerinde danışmanlık yapar. Müvekkillere emlak işlemlerinde rehberlik eder ve mülkiyet haklarını korur.

Daha fazla bilgi alın »

Aile Hukuku

Boşanma, velayet, nafaka, miras ve aile içi anlaşmazlıklar gibi aile hukuku konularında müvekkillerine destek sunar. Aile hukuku uygulamalarında uzmanlığa sahiptir.

Daha fazla bilgi alın »

İş Hukuku

İşçi ve işveren hakları, iş sözleşmeleri, işe iade davaları ve iş hukuku anlaşmazlıkları gibi iş hukuku meselelerine yönelik hukuki destek sağlar.

Daha fazla bilgi alın »

İcra Hukuku

Borç tahsilatı ve alacakların izlenmesi gibi icra hukuku konularında müvekkillerine yardımcı olur. İcra takiplerini yönetir ve alacaklıların haklarını korur.

Daha fazla bilgi alın »

Uluslararası Hukuk

Uluslararası işlemler, dış ticaret anlaşmaları ve sınır ötesi hukuk meseleleri konusunda müvekkillerine hukuki çözümler sunar.

Daha fazla bilgi alın »

Fikri Mülkiyet Hukuku

Uluslararası işlemler, dış ticaret anlaşmaları ve sınır ötesi hukuk meseleleri konusunda müvekkillerine hukuki çözümler sunar.

Daha fazla bilgi alın »